ȘTIRI

Avocatul Poporului acuză Ministerul Educaţiei că a eliminat bursele de ajutor social acordate elevilor din mediul rural

Avocatul Poporului afirmă, luni, despre ordinul dat de Ministerul Educaţiei prin care se elimină bursele de ajutor social acordate elevilor din mediul rural, care merg la liceu în altă localitate, că decizia este pe cât de surprinzătoare pe atât de nedreaptă, având în vedere că ea afectează elevii din mediul rural care sunt nevoiţi să meargă în altă localitate la liceu, pentru că nu au în cea de domiciliu o astfel de instituţie de învăţământ.

”Prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, au fost eliminate bursele de ajutor social acordate elevilor din mediul rural, care merg la liceu în altă localitate. Decizia de a elimina această categorie de burse sociale este pe cât de surprinzătoare pe atât de nedreaptă, având în vedere că ea afectează elevii din mediul rural care sunt nevoiţi să meargă în altă localitate la liceu, pentru că nu au în cea de domiciliu o astfel de instituţie de învăţământ”, spune Avocatul Poporului în comunicat. Instituţia precizează că, mai mult, decizia a nu fost anunţată public de Ministerul Educaţiei, astfel cum acesta avea obligaţia legală potrivit dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.”În opinia Avocatului Poporului, prin eliminarea acestor burse se menţin şi se vor adânci inechităţile între elevii din mediul rural şi cei din mediul urban, ceea ce contravine chiar Proiectului România Educată care, la Capitolul III punctul 1 Valorile promovate prin sistemul de educaţi, evidenţiază în mod expres principiile care fac referire la echitate, după cum urmează: Sistemul de educaţie asigură şi respectă dreptul fiecărui elev de a avea şanse egale de acces şi de progres în educaţie, dar şi de finalizare a studiilor”, spune Avocatul Poporului.

Acesta menţionează că ”un obiectiv fundamental privind echitatea este reducerea decalajelor dintre oportunităţile de învăţare oferite grupurilor dezavantajate şi cele oferite majorităţii”.”Este asigurată participarea echitabilă a tuturor potenţialilor beneficiari la o educaţie de calitate, acordând atenţie sporită nevoilor individuale de învăţare. O prioritate o reprezintă reducerea decalajului dintre învăţământul rural şi cel urban. Sistemul este centrat pe cel care învaţă şi se adaptează la nevoile lui, astfel încât fiecare elev să îşi atingă potenţialul maxim”, mai arată Avocatul Poporului.Avocatul Poporului subliniază că, ”indiferent de locul în care s-au născut, de situaţia economică a familiei sau de etnie, toţi copiii au dreptul la educaţie de calitate, iar acestora trebuie să le fie asigurate şanse egale la educaţie şi ulterior la acces pe piaţa muncii”. 

Horia Dumitrescu

Horia Dumitrescu este un ziarist talentat și dedicat, cu o experiență vastă în domeniul jurnalismului, el este recunoscut pentru abilitatea sa de a analiza în profunzime subiectele și de a oferi o perspectivă echilibrată și informativă.